-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج مدل TH108

۴۹,۸۰۰ تومان ۴۴,۸۲۰ تومان
-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دستگاه سنجش خاک مدل 4in1

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج ساوو مدل SAC92000

۱۰۲,۰۰۰ تومان ۹۱,۸۰۰ تومان

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل TH108

۵۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل 02

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج مدل 01

تماس بگیرید