-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج مدل TH108

۴۹,۸۰۰ تومان ۴۴,۸۲۰ تومان
-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دستگاه سنجش خاک مدل 4in1

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۵,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

دماسنج مادون قرمز مدل DT8850

۷۹۹,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

دماسنج مادون قرمز مدل DT600

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

دماسنج مادون قرمز مدل DT8880

۷۹۳,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

دماسنج مادون قرمز مدل CN8550AT

۴۸۲,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

ترازوی دیجیتال مدل 01

۲۱۷,۰۰۰ تومان

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری

دماسنج مادون قرمز مدل DT802

۴۴۹,۰۰۰ تومان
-10%

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج ساوو مدل SAC92000

۱۰۲,۰۰۰ تومان ۹۱,۸۰۰ تومان

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل TH108

۵۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج و رطوبت سنج کی ای مدل 02

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

دماسنج مدل 01

تماس بگیرید